Spotkania

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE czyli spotkanie mieszkańców dotyczące ważnych problemów i wyzwań związanych z życiem mieszkańców w gminie Starogard Gdański

17 czerwca 2015 18:00
ul. Rycerska 1, Owidz, Starogard Gdański, starogardzki, pomorskie
Grodzisko Owidz

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE

czyli

spotkanie mieszkańców dotyczące ważnych problemów i wyzwań związanych z życiem mieszkańców w gminie Starogard Gdański

w dniu 17 czerwca 2015 r. o godzinie 18.00

w sali w Grodzisku Owidz

 

W PROGRAMIE:

 

-       Otwarcie spotkania z udziałem Wójta Gminy

-       Przedstawienie projektu „Włącz się Kociewie”

-       Prezentacja rekomendacji społecznych – propozycji działań wypracowanych przez grupę mieszkańców gminy podczas spotkań energetycznej narady obywatelskiej

-       Dyskusja na temat poszczególnych rekomendacji

-       Głosowanie na najważniejsze rekomendacje

-       Oficjalne przekazanie rekomendacji na ręce władz gminy

-       Poczęstunek

 

Specjalnie dla uczestników spotkania ognisko i występ lokalnego zespołu. Zapraszamy! 

Sam możesz decydować o swojej gminie!

 

Podczas wysłuchania publicznego mieszkańcy gminy zaprezentują oddolne rekomendacje dotyczące ważnych problemów i wyzwań związanych z życiem mieszkańców w Starogardzie Gdańskim. Lokalna społeczność będzie mogła się z nimi zapoznać, uzupełnić je oraz wskazać działania najważniejsze. W taki sposób każdy będzie miał wpływ na ostateczną formę rekomendacji, które następnie zostaną przekazane na ręce Wójta i Radnych, aby mogły być uwzględnione w lokalnej polityce energetycznej. 

 

Przygotowane rekomendacje są efektem pracy  grupy mieszkańców podczas cyklu czterech spotkań energetycznej narady obywatelskiej. Narada obywatelska, jako metoda partycypacji społecznej, daje szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy i zabranie głosu w tematach, które zwykle zarezerwowane są dla ekspertów – w tym wypadku lokalnej polityki energetycznej.

 

Energetyczne narady obywatelskie są organizowane w ramach projektu „Włącz się Kociewie” realizowanego w gminie Starogard Gdański przez dwie fundacje – Instytut na rzecz Ekorozwoju i Pole Dialogu.

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wlacz-sie.pl

 

 

Partnerzy projektu:

 

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank, której misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem.

Motto Instytutu brzmi: „W interesie przyszłych pokoleń”.

 

Fundacja Pole Dialogu (FPD) powstała, by wspierać udział obywateli w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia rzetelnych konsultacji społecznych. Wykorzystuje wiedzę akademicką dla dobra obywateli, społeczeństwa i jego instytucji.

 

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji

finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

 

Skróty rekomendacji

opracowanych przez mieszkańców gminy STAROGARD GDAŃSKI

 

  1. Usprawnienie komunikacji z mieszkańcami. Ułatwienie dostępu do aktualnych informacji w lokalnym  biuletynie i na stronie internetowej gminy. Organizowanie cyklicznych spotkań i debat z mieszkańcami.
  2. Zaktywizowanie mieszkańców, aby angażowali się w działania związane z planowaniem przestrzennym oraz w kontrolę społeczną nad inwestycjami. Stworzenie regulaminu konsultacji społecznych i ich organizowanie.
  3. Wsparcie przedsiębiorczości  mieszkańców. Zachęcanie do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy  poprzez tworzenie odpowiedniej infrastruktury, ulgi podatkowe, szkolenia dla przedsiębiorców oraz promowanie działalności proekologicznej i nowych technologii.
  4. Rozwój lokalnej turystyki oparty na wykorzystaniu zalet krajobrazu, tradycji i innych zasobów lokalnych. Przekonanie mieszkańców o wartościach materialnych  i niematerialnych gminy, zbudowanie spójnej oferty regionalnej, wzmocnienie bazy noclegowej, rekreacyjnej  i żywieniowej
  5. Zatrzymanie młodych osób na wsi poprzez stworzenie odpowiednich warunków życia dla  młodych rodzin oraz możliwości rozwoju w miejscu urodzenia. Stworzenie gminnego programu osadnictwa, wsparcie dla pracujących rodziców oraz udogodnienia podatkowe dla młodych przedsiębiorców.
  6. Aktywizacja  drzemiących w rolniczej wsi  zasobów wiedzy, energii, doświadczenia  poprzez rozwijanie nowoczesnych, innowacyjnych kierunków rozwoju rolniczego i pozarolniczego, budowę infrastruktury koniecznej do rozwoju, tworzenie grup producenckich oraz wzbogacenie lokalnej oferty rolniczej o nowe produkty i usługi związane z produkcją żywności.

 

Szczegółowe rekomendacje można znaleźć na stronie projektu:

www.wlacz-sie.pl

 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl