Karty informacyjne o przedsięwzięciach realizowanych na terenie Gminy

www.ekoportal.pl (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie.

W związku z tym Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl publikuje karty informacyjne o przedsięwzięciach realizowanych na terenie Gminy, które mogą oddziaływać na środowisko.

Wzór kart informacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110/2003 poz. 1058).

Opis typów kart informacyjnych dostępny jest pod adresem: 

www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/udostepnianieinformacji/WyszukiwanieKart.psml

Wyszukiwanie kart informacyjnych dla Gminy Starogard Gdański - w polu typ karty proszę wybrać wyszukiwany typ karty a w miejscu obszar wybrać Gminę Starogard Gdański.

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam

Opublikowano: 17 czerwca 2015 09:05

Kategoria: Informacja o środowisku

Wyświetleń: 2186

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl