„Azbest 2020” NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Starogard Gdański informuje o rozpoczęciu od dnia 10 lutego 2020r. do 31 marca 2020r., naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku,  polegające na likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych położonych na terenie Gminy Starogard Gdański, obejmujące demontaż (zdjęcie), transport oraz unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, zwane dalej Wnioskodawcami, które 1) posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Starogard Gdański, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym lub garażowym, na którym znajdują się materiały zawierające azbest oraz pisemną zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy; 2) zamierzają zlikwidować pokrycie dachowe lub elewacyjne zawierające azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego lub garażowego, z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku nieruchomość, na której znajduje się budynek, na którym zamierza się zdemontować wyroby zawierające azbest – nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

Dotacja dla Wnioskodawców udzielana jest jednorazowo w wysokości 100% kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w tym podatku VAT. Dotacja przysługuje na zadania inwestycyjne planowane do realizacji po dacie podpisania umowy z Wykonawcą, jednak nie później niż do dnia 15 października 2020 roku. Dofinansowanie nie przysługuje na zadania zrealizowane przed złożeniem wniosku.

 

Zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego  9 – w Biurze Podawczym (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020r. 

Zasady udzielania dotacji, w tym formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej- pokój nr. 303 oraz na stronach internetowej Urzędu Gminy:

 www.bip.ugstarogard.pl oraz www.ugstarogard.pl.

Opublikowano: 07 lutego 2020 10:48

Kategoria: Informacja o środowisku

Załączniki:

Informacje o wyrobach zawierających azbest [45.5 KB]

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest [62 KB]

Wniosek o przyznanie dotacji [47.5 KB]

Oświadczenie nr 1 [33.5 KB]

Oświadczenie nr 2 [36 KB]

Uchwała Nr IX_89_2019 [398.68 KB]

Uchwała zmien. Nr X_96_2019 [136.88 KB]

Wyświetleń: 2357

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl