W Urzędzie Gminy powstał punt informacyjny dot. programu Czyste Powietrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

"Czyste Powietrze" to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.

O programie:

 • Formy dofinansowania: dotacja, pożyczka lub dotacja i pożyczka,
 • Terminy: realizacja programu: 2018-2029. Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.,
 • Nabór wniosków: w trybie ciągłym. Okres realizacji licząc od daty złożenia papierowej wersji wniosku: 30 m-cy.

 

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplenie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Korzyści z udziału w programie:

 • możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych kosztów,
 • maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł,
 • pozostałe koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki,
 • minimalny koszt kwalifikowalny to 7 tys. zł.

Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Chcąc ułatwić im możliwość uzyskania dofinansowania Wójt Gminy Starogard Gdański - Magdalena Forc – Cherek  zdecydowała o uruchomieniu punktu informacyjnego dot. programu ,,Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy.

W poniedziałki od 7.15 do 15.15 oraz środy od 7.15 do 16.15 można uzyskać informacje na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie oraz umówić na spotkanie konsultacyjne. Informacje udzielane są na miejscu oraz telefonicznie pod numerem 58 56 250 67. Dodatkowo pracownicy urzędu udzielają pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność. Największym ułatwieniem jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie bezpośrednio w Urzędzie Gminy, a nie jak dotychczas wyłącznie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Utworzenie punktu informacyjnego jest efektem podpisania przez nasza gminę porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku odnośnie wsparcia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Szczegółowe informacje dot. krajowego programu ,,Czyste Powietrze” dostępne są na stronie internetowej www. wfos.gdansk.pl w zakładce ,,Czyste powietrze”.

Opublikowano: 26 września 2019 14:08

Kategoria: Informacja o środowisku

Wyświetleń: 894

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl