Uchwała antysmogowa

 (link otworzy duże zdjęcie)

Sejmik województwa pomorskiego przygotowuje tzw. uchwałę antysmogową. Chodzi o przepisy, które pozwalają wprowadzić zakaz stosowania paliw najgorszej jakości i powodujących największe zanieczyszczenia powietrza. Przepisy będą dotyczyły także Gminy Starogard Gdański.

Pomorski urząd marszałkowski wskazuje, że jeśli wziąć pod uwagę ogólnopolskie statystyki, to jakość powietrza na Pomorzu jest dobra. Są jednak w regionie miejscowości, gdzie stan powietrza jest niezadowalający. Nawet tam, gdzie normy nie są przekraczane zdarzają się lokalne emisje z domów i temu właśnie mają przeciwdziałać uchwały antysmogowe.

Sejmik województwa może zadecydować o ograniczeniu lub wręcz zakazaniu eksploatacji instalacji grzewczych, w których spalane jest określone paliwo, czyli tzw. uchwałą antysmogową samorząd może zakazać spalania w piecach np. miału węglowego. Dodatkowo w uchwale mogą być zapisane konkretne wymagania techniczne, jakie muszą spełniać instalacje grzewcze. Co ważne, uchwały antysmogowe będą dotyczyć wszystkich mieszkańców województwa. Zgodnie z nimi, już od tego sezonu grzewczego (2020/2021) zabronione będzie spalanie najgorszej jakości paliw, mułów czy pyłów węglowych, a także mokrego drewna.

Od 1 października 2020 r. na Pomorzu wejść ma w życie zakaz stosowania najgorszych paliw stałych takich jak:

  1. Mułów i flotokoncentratów węglowych,
  2. Węgla brunatnego,
  3. Mieszanek z wysokim udziałem węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm,
  4. Biomasy stałej o wilgotności   > 20%

 

 W ciągu najbliższych dziesięciu lat sukcesywnie likwidowane mają być instalacje na paliwa stałe, a właściciele budynków mają przechodzić na ogrzewane ciepłem systemowym, gazem, lekkim olejem opałowym lub z odnawialnych źródeł energii np. z pomp ciepła. Projekt uchwały zawiera szczegółowy terminarz tychże zmian.

Tam gdzie nie ma sieci c.o. lub gazowej, można będzie dalej montować kotły na paliwa stałe, ale będą one musiały spełniać najsurowsze normy emisyjne związane z dyrektywą Ekoprojektu.Kominki będą dopuszczone do użytku pod warunkiem, że nie będą głównym źródłem ciepła i będą spełniały odpowiednie wymagania odnośnie emisji do atmosfery.

 

Jest wiele  przykładów, że wymiana ogrzewania, dzięki której poprawia się komfort życia zarówno użytkownika jak i jego otoczenia, nie pociąga za sobą zwiększonych kosztów ogrzewania (w ujęciu sezonowym).  Koszt jednostkowy paliwa może być wyższy, jednakże, dzięki termomodernizacji i właściwemu doborowi wysokosprawnego  źródła  ciepła,  zużycie  tego  paliwa  będzie  oszczędniejsze  niż  w  przypadku wcześniej stosowanych rozwiązań. Przedmiotowa uchwała powinna zmobilizować zatem mieszkańców do skorzystania z możliwości, jakie daje program „Czyste Powietrze”. Po  stronie  gmin  z  kolei, oprócz zadań  kontrolnych,  będzie dążenie  do  wsparcia mieszkańców  w  procesie   uzyskania dofinansowania   z tego   Programu, a  także  ewentualne wsparcie  tych,  dla  których  wymiana ogrzewania stanowi ryzyko zwiększenia ubóstwa energetycznego.

Opublikowano: 13 sierpnia 2020 14:49

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 300

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl