Kwalifikacje wojskowe 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Starogard Gdański informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. termin stawiennictwa mieszkańców Gminy Starogard Gdański został określony:

na 15 , 16 oraz 19 marca 2018 r.

Osoby wezwane mają obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską w Starogardzie Gdańskim, której siedziba znajduje się w pomieszczeniach Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Mickiewicza 9 w godzinach od 08:00 do 14:00.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku?

 • mężczyźni urodzeni w 1999 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1997 – 1998:
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
   i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 • kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria,
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy);
• książeczkę wojskową.

Informacji udziela podinspektor ds. administracyjno-organizacyjnych- Magdalena Went, telefonicznie: (58) 562-50-67 wew. 209 lub w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (p. 209).

Opublikowano: 20 lutego 2018 09:26

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1062

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl