Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017

 (link otworzy duże zdjęcie)

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017

Projekt realizowany w okresie od lipca do października 2017r.

W ramach projektu zaplanowano unieszkodliwienie 78,49 Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych na terenie Gminy Starogard  Gdański.

Faktycznie unieszkodliwieniu poddano 22 dachy co daje nam 75,31 Mg odpadów zawierających azbest. 

Koszt  kwalifikowany wyniósł  30 386,74 PLN.

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (dofinansowanie w kwocie 22 790,05 PLN.) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) –Łączna kwota dofinansowania wynosi 22 790,05 PLN.

Opublikowano: 17 października 2017 10:19

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 427

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl