Informacja z rozbudowy DW 222

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informacja o pracach jakie są obecnie prowadzone i jakie są planowane do realizacji w najbliższym terminie w związku z Rozbudową DW 222 Na docinku Starogard Gdański – Gdańsk.

 

Gmina Starogard Gdański – odcinek D

 utrudnienia :

 w miejscowości Siwiałka trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej - na odcinku 300mb wprowadzono organizację ruchu (ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną ) - termin zakończenia wszystkich robót  łącznie z drogowymi do 14.12.2017

  1. w miejscowości Kokoszkowy trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej - na odcinku 400mb wprowadzono organizację ruchu (ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną) - termin zakończenia wszystkich robót  łącznie z drogowymi do 14.12.2017
  2. pomiędzy miejscowościami Siwiałka i Trzcińsk km  4+500 do 7 +500   trwają roboty związane z wycinką drzew – wprowadzono organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonym  katalogiem typowych projektów organizacji ruchu na czas prac pn. „wycinka drzew”    - ruch sterowany ręcznie w godz. pracy od 7.00 do 17.00

  

Gmina Trąbki Wielkie –odcinek C i część odcinka B od 3+000 do 6+596

 utrudnienia :

 

  1. w miejscowości Gołębiewo Wielkie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej  oraz przepustu na rzece Struga A – na odcinku 600 mb wprowadzono organizację ruchu (ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną )- termin zakończenia wszystkich robót  łącznie z drogowymi  do 17.12.2017
  2. w miejscowości Gołębiewo Średnie  rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej – na odcinku 200 wprowadzono organizację ruchu ( ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną) –termin zakończenia wszystkich robót łącznie z drogowymi do 17.12.2017

   

Gmina Pruszcz Gdański – odcinek A, E i część odcinka B od 0+000 do 3+000

     utrudnienia :

 na odcinku A od granicy miasta Gdańska w kierunku węzła Straszyn w km 0+000 do 0+858 trwają prace związane z wycinką drzew (lewa i prawa strona) – zgodnie z zatwierdzonym  katalogiem typowych projektów organizacji ruchu na czas prac pn. „wycinka drzew”    termin zakończenia prac 22.09.2017

  1. na odcinku A w km 1+604 trwają prace związane z budowa przepustu PD-A3 –na odcinku  wprowadzono organizację ruchu (ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną ) - termin zakończenia robót   13.09.2017

 planowane :

  1. roboty teletechniczne
  2. nasypy na odcinku km 0+000 do 0+820
  3. budowa magistrali wodociągowej DN 400 na odcinku A - km 0+000 do 0+820

Opublikowano: 18 września 2017 11:23

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 651

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl