Zawiadomienie o wyniku postępowania: Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2019/2020

                                                            Starogard Gd., 03.09.2019 r.

OZS.4464.4.1.2019 

 

Na podst. art. 92 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Starogard Gdański

w roku szkolnym 2019/2020”:

 

  1. W części zamówienia nr I-V wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę Firmę Usługowo-Handlową „MATEOBUS” Sławomir Tecław, ul. Ks. Kołłątaja 2A, Starogard Gd.

 

Uzasadnienie:

a)     W częściach I-IV była to jedyna złożona oferta, niepodlegająca odrzuceniu na podst. przepisów Ustawy,

b)     W części V oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert. Punktację zawiera poniższa tabela:

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Czas podstawienia pojazdu zastępczego

Wiek pojazdu

Łączna punktacja

1

Firma Usługowo-Handlowa „MATEOBUS”

Sławomir Tecław

ul. Ks. Kołłątaja 2A, Starogard Gd.

70

20

6

96

2

P.H.U. „MARI-MAR”

Rafał Jankowski

ul. Droga Nowowiejska 13, Starogard Gd.

54,06

20

6

80,06

                                                                                             

  1. Część VI zamówienia została unieważniona na podst. art. 93 ust. 1 pkt 6) Ustawy w związku z wycofaniem wniosku (w toku postępowania)  przez rodziców o dowóz dziecka. Tym samym prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Wójt Gminy

Magdalena Forc-Cherek

Opublikowano: 04 września 2019 11:58

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 224

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl