Odpowiedź nr 2 Zamawiającego na pytanie Wykonawcy do zamówienia nr 630660 pn. "Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej

GKI.271.17.2018r                                                                Starogard Gdański dnia 09.10.2018r     

                                   Uczestnicy postępowania przetargowego                         

Dotyczy; Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : „Budowa Kanalizacji w Nowej Wsi Rzecznej”  ogłoszenie w Biuletynie zamówień publicznych nr 630660-N-2018 z 02.10.2018r.
 

     Gmina Starogard Gdański z siedzibą w Starogardzie Gd ul. Sikorskiego 9. informuje, iż w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  w/w robót   wpłynęło kolejne pytanie, na które udzielamy odpowiedzi :

Pytanie Wykonawcy:Czy zamawiający dopuszcza pod nawierzchniami utwardzonymi zmianę technologii wykonania sieci kanalizacji z wykopem na bezwykopową-metodą przewiertu sterowanego rurą typu RC (o równoważnych parametrach technicznych)?

Odpowiedź Zamawiajacego:Zamawiajacy dopuszcza  wykonanie sieci kanalizacji tłocznej  pod nawierzchniami utwardzonymi metodą przewiertu sterowanego rurą PEHD typu RC  a dla kanalizacji grawitacyjnej w rurach osłonowych PE z zachowaniem wymaganego spadku na sieci.

Wójt Gminy

Stanisław Połom

Opublikowano: 09 października 2018 12:06

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 133

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl