Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty                        w postępowaniu nr 611944-N-2018  z 03.09.2018 r.

 

na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,- PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

 

Rodzaj przetargu: nieograniczony

 

Zamawiający rozstrzygnął przetarg na podstawie Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami.

 

Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybrał ofertę nr 2:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Pomorski

ul. Kowalska 10

80-846 Gdańsk

 

Oferta nr 2 – Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski Gdańsk uzyskała najwyższą punktację w jedynym kryterium cena i ogółem – 100 pkt

 

Pozostałe oferty i punktacja:

 

Oferta nr 1: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

                   ul. Kopernika 28

                   82-500 Kwidzyn                    -                    92,75 pkt

 

Oferta nr 3: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

                   ul. Rynek 8

                   83-200 Starogard Gdański             -            97,48 pkt

 

Oferta nr 4: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

                    Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku

                    ul. Jerzego Waszyngtona 17

                    81-342 Gdynia                    -                      92,00 pkt

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia żadnego wykonawcy.

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94, ust. 1, pkt 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia na faks Wykonawcy.

 

 

                                                                                  Wójt

                                                                                                                      Stanisław Połom

Opublikowano: 17 września 2018 13:52

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 101

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl