ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetargoowym na wyk. zadania pn; "Budowa studni głebinowej na ujeciu w Suminie"

 GKI. 271.10.12.2018.MF                                                              Starogard Gdański 06.08.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                     w postepowaniu przetargowym nr  572521-N-2018 z  dnia 13.06.2018r.  

na wykonanie zadania  pn.   „Budowa studni głębinowej na ujęciu  w Suminie” .    

 

I. Zamawiający:       

 

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)

Nazwa zadania: .   „Budowa studni głębinowej na ujęciu  w Suminie” .

  

 III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie: 

 Zamawiający dla realizacji  zamówienia  wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: „Studbud” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior Huta Strzelce 25 86-320 Łasin.

Oferta nr 1.  została   wybrana  jako najkorzystniejsza otrzymując    liczbę punktów  wyszczególnioną w tabeli.

Pozostałych ofert nie było ;

pozostałe oferty  zostały złożone przez firmy;

Nr oferty.

Nazwa firmy

2

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „HIRSZ”

  ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca     

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium „cena”

 

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja

Razem

1

 60,00

40,00

100,00

2

48,53

40,00

88,53

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający  nie wykluczył żadnego z wykonawców :

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający   nie  odrzucił  żadnej  oferty. 

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Opublikowano: 07 sierpnia 2018 08:16

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 111

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl