Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. przetarg. na zadanie pn." Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociagu w Suminie."

 GKI. 271.11.5.2018.MF                                                              Starogard Gdański  02.07.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                                     w postepowaniu przetargowym nr 571206-N-2018     z dnia 11.06.2018r. na wykonanie zadania

pn.: Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego nad wykonywaniem  budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie„

 

I. Zamawiający:       

 

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

 

Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579)

Nazwa zadania:  Pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego nad wykonywaniem  budowy odwodnienia parkingu wraz z budową wodociągu w Suminie„

 

 III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie: 

 Zamawiający dla realizacji  zamówienia  wybrał ofertę nr 1 złożoną przez: PROMIS mgr inż. Mirosław Łopato,  77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 7/3

Oferta nr 1  została wybrana jako najkorzystniejsza i złożona jako jedyna

 

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Nr oferty

Liczba pkt. w kryterium „cena”

 

Liczba pkt. w kryterium

„ilość pobytów na budowie w tygodniu”

Razem

1

 60,00

0,00

60,00

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający  nie wykluczył żadnego z wykonawców :

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający   nie  odrzucił  żadnej  oferty. 

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

 

Opublikowano: 02 lipca 2018 15:17

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 158

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl