ODPOWIEDZI NR 1 NA PYTANIA WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ,,DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI"

Nr postępowania: RGM.271.9.2018

Starogard Gdański 2018-06-11

 

 Wykonawcy w postępowaniu „Dostawa pomocy dydaktycznych dla przedszkoli”

 

Do dnia 08.06.2018r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców. Poniżej każdego pytania Gmina Starogard Gdański udziela odpowiedzi.

 

Pytania do części 1 ,,Rozwój fizyczny”:

 

Poz. 4 - Proszę o dopuszczenie piłek do skakania, które nie posiadają rysunku/obrazka; Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie w jaki sposób brak obrazka wpłynie na użytkowanie piłek ( piłka bez rysunku spełnia takie same funkcje jak ta z rysunkiem).

 

Odpowiedź do poz.2:

Zamawiający dopuszcza piłki do skakania bez rysunku/obrazka. Pozostałe parametry produktu pozostają bez zmian.

 

Poz. 5 -Proszę o dopuszczenie wypełnienia: groch; Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o wyjaśnienie w jaki sposób granulki polipropylenowe wpłyną na użytkowanie woreczków.

 

Odpowiedź do poz. 5:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w woreczkach wypełnienia grochem. Pozostałe parametry produktu pozostają bez zmian.

 

Poz. 8 - czy Zamawiający dopuści 40 kompletów każdy dla 2 osób (łączna liczba bawiących się dzieci nie ulegnie zmniejszeniu).

 

Odpowiedź do poz.8:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

 

Poz. 12- prosimy o dopuszczenie hula hop w losowo wybranych kolorach

 

Odpowiedź do poz.12:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

 

Poz. 18 – Czy Zamawiający zaakceptuje trampolinę która posiada deklarację CE zamiast certyfikatu?

 

Odpowiedź do poz. 18:

Zamawiający zaakceptuje trampolinę, która posiada deklarację CE. Pozostałe parametry produktu pozostają bez zmian.

 

Opublikowano: 11 czerwca 2018 10:26

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 51

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl