Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na przetarg o "Usługę organizacji wycieczek edukacyjnych dla przedszkolaków"

Starogard Gdański:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 553025-N-2018
Data: 09/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Starogard Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Sikorskiego  9, 83200   Starogard Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 562 50 67, e-mail starogardgd@ug.pl, faks (058) 562 46 41.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: , godzina: ,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:23.05.2018 , godzina:11:00 ,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiającym upoważnionym do udzielenia zamówienia jest Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański NIP: 5922079828 Strona internetowa: www.bip.starogardgd.ug.pl, Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: Magdalena Forc- Cherek, Beata Szadokierska Fax 58 562 46 41 godziny urzędowania: 08:00- 14:00: adres e - mail : szadokierska@ugstarogard.pl, rgm@ugstarogard.pl
W ogłoszeniu powinno być: Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zamawiającym upoważnionym do udzielenia zamówienia jest Gmina Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9 83-200 Starogard Gdański NIP: 5922079828 Strona internetowa: www.bip.starogardgd.ug.pl, Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: Magdalena Forc- Cherek, Marta Jędrzejczyk Fax 58 562 46 41 godziny urzędowania: 08:00- 14:00: adres e - mail : jedrzejczyk@ugstarogard.pl, rgm@ugstarogard.pl
 


Opublikowano: 14 maja 2018 09:59

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Załączniki:

SIWZ [246 KB]

Załącznik nr. 1 do SIWZ [152 KB]

Wyświetleń: 55

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl