Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w post. na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku i budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr 537057-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.                                                                                                

Na  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”.

I. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58/56 250 67

fax: 58/ 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Zamawiający rozstrzygnął przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.)

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku oraz budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie”.

III. Informacja o wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie:

Zamówienie było podzielone na części  z dopuszczeniem składania ofert na jedną z dwóch części.

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

a)       dla części 1 zamówienia pn. :   

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku

Zamawiający wybrał ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę:

Biuro Technicznej Obsługi Budownictwa WEGA s.c.

Janusz Domachowski, Iwona Domachowska

83-200 Starogard Gdański

Ul. Juranda ze Spychowa 3/26

 

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów w kryterium cena i ilość pobytów na budowie w tygodniu roboczym.

Pozostałe oferty:.

Oferta nr 1:

Inwestycje Budowlane MARKON, Mariusz Konieczka, Ul. Piaskowa 13, 83-200 Rokocin

Oferta nr 2:

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski, 83-200 Starogard Gdański

Al. Wojska Polskiego 2B

b)     dla części 2 zamówienia pn. :   

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

Zamawiający wybrał ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę:

Biuro Technicznej Obsługi Budownictwa WEGA s.c.

Janusz Domachowski, Iwona Domachowska

83-200 Starogard Gdański

Ul. Juranda ze Spychowa 3/26

 

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymując najwyższą liczbę punktów w kryterium cena i ilość pobytów na budowie w tygodniu roboczym

Pozostałe oferty:.

Oferta nr 1:

Inwestycje Budowlane MARKON, Mariusz Konieczka, Ul. Piaskowa 13, 83-200 Rokocin

Oferta nr 2:

Biuro Obsługi Budownictwa Tadeusz Szymborski, 83-200 Starogard Gdański

Al. Wojska Polskiego 2B

IV. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

 

Część 1:Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku przedszkola w Szpęgawsku

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium cena (60%)

Liczba punktów w kryterium ilość pobytów na budowie

Łączna punktacja

1

22,00

20

42,00

2

30,70

20

50,70

3

60,00

40

100,00

 

Część 2:Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Sucuminie

 

 

 

Nr oferty

Liczba punktów w kryterium cena (60%)

Liczba punktów w kryterium ilość pobytów na budowie

Łączna punktacja

1

22,28

20

42,28

2

33,00

20

53,00

3

60,00

40

100,00

 

V. Informacja o wykonawcach wykluczonych.

Zamawiający nie wykluczył żadnego wykonawcy.

VI. Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający nie odrzucił żadnego wykonawcy.

VII. Termin zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z Art. 94 ust. 1 pkt . 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wójt Gminy

Stanisław Połom

Opublikowano: 19 kwietnia 2018 09:57

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 69

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl