Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym nr.RGM.271.6.2018

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym"

RGM. 271.6.2018                                                                          Starogard Gdański, dn. 16.04.2018r.

 

 

INFORMACJA Z DNIA OTWARCIA OFERT

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                       „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym"                                                       

 


 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający -  Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.4.2018, pn. „Usługa organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów gimnazjów w zamówieniu wspólnym"

 

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Zamówienie wspólne:
  1. Urzad Gminy Starogard Gdański: 7 147,00 zł
  2. Urzad Gminy Bobowo: 393,40 zł
  3. w sumie: 7 540,40 zł.
  1. Informacje do podania podczas otwierania ofert:

1)     Nazwa i adres Wykonawcy

2)     Cena (kryterium oceny ofert)

3)     Termin wykonania zamówienia (kryterium oceny ofert)

4)     Okres gwarancji – zgodnie z SIWZ - co najmniej określony przez producenta

5)     Warunki płatności – (zgodnie z SIWZ – min. 30 dni) (kryterium oceny ofert)

 

  1. Zestawienie ofert:

 

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty  złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr nadany Wykonawcy*

Nazwa

i adres Wykonawcy

 

Oferta na część

Nr

 

Cena

(zł)

Termin wykonania zamówienia

min. 30 dni od podpisania umowy/skrócenie do 15 dni

Okres gwarancji

co najmniej określony przez producenta

Warunki płatności

min. 30 dni/+kolejnych 30 dni

1.

Magdalena Siśkiewicz New Challange, ul. Rydlówka 5/107 30-363 Kraków

 

14 999,00

15 dni

Wg SIWZ

30 dni

2.

Biuro Turystyczne "Elżbieta" ul. Hallera 10 83-200 Staerogard Gdański

 

5839,000

15 dni

Wg SIWZ

30 dni

 

*wg daty i godziny wpływu do Biura podawczego Zamawiającego


 

Opublikowano: 17 kwietnia 2018 11:16

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 92

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl