Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dabrówka, Rokocin, koteże"

GKI.7013.29.5a.2018                                                  Starogard Gdański dnia 29.01.2018r.

 

Sprostowanie  do ; Informacji na podstawie art. 86 ust. 5  pkt 1-3  Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.)  - ID wiadomości 405956

Gmina Starogard Gdański  w przekazanej   informacje z otwarcia ofert w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr 634623-N-2017 z  dnia 21.12.2017r. dla zadania  pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”  poinformowała;

  1. Gmina przeznaczyła w budżecie na sfinansowanie w/w zamówienia kwotę    5 272 000,00 zł brutto
  2. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na jedną, dwie lub trzy wybrane części objęte zakresem zamówienia.

Wykaz złożonych w wyznaczonym terminie ofert wraz z ceną i  terminem gwarancji:

W informacji dotyczącej   złożonej oferty n1  w nazwie firmy oferenta  pomyłkowo podano;  

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty    zł brutto

Termin gwarancji

Część 1

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kan. sanitarnej w m. Dąbrówka,Rokocin, Koteże

Część 2.

Rozbudowa sieci kan. sanit.  w m. Rokocin

Cześć.3

Projekt i  budowa sieci kan. sanit. grawit-tłocznej w m Koteże, Rokocin  Dąbrówka

1

AQUA PROCESSER Sp. z o.o.

66-400 Gorzów Wlkp.

Ul. Nadbrzeżna 17

 

Cena brutto :

3 146 462,86zł

 

 

-

 

 

-

 

 

5 lat

 

Winno być ;

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena oferty   zł brutto

Termin gwarancji

Część 1

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kan. sanitarnej w m. Dąbrówka, Rokocin, Koteże

Część 2.

Rozbudowa sieci kan. sanit.  w m. Rokocin

Cześć.3

Projekt i  budowa sieci kan. sanit. grawit-tłocznej w m Koteże, Rokocin  Dąbrówka

1

 Konsorcjum AQUA PROCESSER Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp.        Ul. Nadbrzeżna 17

i MB MARK & BETONG AB, RÄSUNDAVÄGEN 100, 169 57 Solna

 

 

Cena brutto :

3 146 462,86zł

 

 

-

 

 

-

 

 

5 lat

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

 Wójt Stanisław Połom

 

Opublikowano: 29 stycznia 2018 10:35

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 183

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl