Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek i urządzeń serwerowych

 

 

Starogard Gdański, 2017-12-06

Urząd Gminy

ul. Sikorskiego9

83-200 Starogard Gdański

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia  na dostawę podzespołów komputerowych, drukarek  i urządzeń serwerowych w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 05.12.2017 r.

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający informuje,                                       że:

W wyniku postępowania o zamówienie w ramach przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę:

 

dla części nr 1  przedstawiła  firma:  

 

"MACBIT" Grajoszek, Fryszka Sp. J. ul. Chojnicka 23, 83-200 Starogard Gdański

 

dla części nr 2  przedstawiła  firma:  

 

"MACBIT" Grajoszek, Fryszka Sp. J. ul. Chojnicka 23, 83-200 Starogard Gdański

 

dla części nr 3  przedstawiła  firma:

 

"MACBIT" Grajoszek, Fryszka Sp. J. ul. Chojnicka 23, 83-200 Starogard Gdański

 

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie określonego w SIWZ kryterium oceny ofert. Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę tę, która wskazuje najwyższą liczbę uzyskanych punktów.

Opublikowano: 06 grudnia 2017 09:39

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Starogard Gdański

Wyświetleń: 185

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl