Za darmo pomogą usunąć azbest

 (link otworzy duże zdjęcie)

Niebawem rusza nabór wniosków w programie likwidacji pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych położonych na terenie naszej Gminy.

 

- Wnioski można składać od 10 lutego do 31 marca. Likwidacja azbestu będzie obejmować demontaż, transport oraz unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadów na uprawnionym składowisku – wyjaśniają urzędnicy.

 

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, które  spełniają dwa warunki. Po pierwsze, posiadają tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Starogard Gdański, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, gospodarczym lub garażowym, na którym znajdują się materiały zawierające azbest oraz pisemną zgodę właściciela lub współwłaścicieli nieruchomości na wykonanie zadania inwestycyjnego, a w przypadku współposiadania również pisemną zgodę współposiadaczy.

 

 Po drugie, zamierzają zlikwidować pokrycie dachowe lub elewacyjne zawierające azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego lub garażowego, z zastrzeżeniem, że w roku złożenia wniosku nieruchomość, na której znajduje się budynek, na którym zamierza się zdemontować wyroby zawierające azbest – nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

 

- Dotacja dla Wnioskodawców udzielana jest jednorazowo w wysokości 100 proc. kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w tym podatku VAT. Dofinansowanie nie przysługuje na zadania zrealizowane przed złożeniem wniosku – przypominają urzędnicy.

 

Zasady udzielania dotacji, w tym formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Gospodarki Komunalnej- pokój nr. 303 oraz na stronach internetowej Urzędu Gminy: www.bip.ugstarogard.pl i www.ugstarogard.pl. Kompletne wnioski należy złożyć w Biurze Podawczym do 31 marca.

„Azbest 2020” NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI - kliknij aby przejść do wniosku

Opublikowano: 05 lutego 2020 14:22

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 269

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl