Najbardziej aktywne sołectwo poszukiwane!

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Stargard Gdański ogłasza nabór zgłoszeń w ramach konkursu „Aktywne sołectwo pomorskie” w 2020r. W ramach ogłoszonego przez Marszałka Województwa konkursu na „Aktywne sołectwo pomorskie” wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa mogą złożyć 1 wniosek o dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. Wybór sołectwa zgłoszonego przez naszą Gminę do powyższego konkursu nastąpi w drodze losowania.

W losowaniu uczestniczyć będą wyłącznie miejscowości, które złożą zgłoszenia i spełniają warunki postawione przez Marszałka Województwa w zasadach konkursu.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Państwa sołectwo. Zgłoszenia (treść w załączniku), przyjmować będziemy w Urzędzie Gminy Starogard Gdański – Biuro podawcze do dnia 24.01.2020r. Nie przyjmujemy zgłoszeń złożonych pocztą, termin składania zgłoszeń upływa o godz. 14.15.

Dnia 27.01.2020r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Starogard Gdański odbędzie się posiedzenie komisji losującej. W skład komisji wchodzić będą sołtysi wsi Koteże, Szpęgawsk i Żabno.

Jeżeli znajdziecie Państwo czas i wolę, by uczestniczyć w losowaniu wsi, która zostanie zgłoszona do konkursu przez Gminę Starogard Gdański, serdecznie zapraszamy na posiedzenie komisji. Wyłączone z uczestnictwa w konkursie są projekty, które uzyskały dofinansowanie w latach ubiegłych.

Opublikowano: 10 stycznia 2020 12:39

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

zgloszenie_solectwo.docx [13.77 KB]

Wyświetleń: 753

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl