Nowy wzór deklaracji śmieciowej już dostępny

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wprowadzenie zmienionego systemu odbioru odpadów wymusza złożenie przez mieszkańców nowych deklaracji śmieciowych w terminie do 31.12.2019 roku. Do tego dnia muszą one zostać złożone do Urzędu Gminy Starogard Gd., (przy ul. Władysława Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.) lub przesłane na adres Urzędu Gminy.  Deklaracje można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Starogard Gdański za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

 

Są dwie wersje formularzy – ST1 i ST-Z. O tym, czym się różnią, którą deklarację i jak wypełnić, można dowiedzieć się z załączonej poniżej instrukcji. Tam też można pobrać oba wzory deklaracji.

 

Z gminnego systemu odbioru odpadów wyłączeni zostali właściciele  niezamieszkałych nieruchomości (np. zakłady przemysłowe) oraz nieruchomości, gdzie znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych.

 

Nie zwalnia to jednak właścicieli wymienionych wyżej działek z obowiązku, podpisania umowy odbioru odpadów z wybranym przez siebie wykonawcą, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że Gmina ma prawo skontrolować realizację tego obowiązku.

Opublikowano: 26 listopada 2019 14:45

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

instrukcja_wypelniania_deklaracji.pdf [190.14 KB]

deklaracja_st1_druk.pdf [188.95 KB]

zalacznik_stz_druk.pdf [150.85 KB]

informacja_dla_wlascicieli_nieruchomosci_nieobjetych_systemem.pdf [532.32 KB]

czestotliwosc_odbioru_odpadow_komunalnych_w_2020_roku.pdf [391.31 KB]

Wyświetleń: 4436

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl