USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Starogard Gd.,  informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w    Warszawie  z    wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem w 2020 roku folii    i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gd. deklarację udziału w programie „Usuwanie folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w terminie do 25 listopada 2019 roku.

Druk wniosku będzie można pobrać w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gd., pok. Nr 308, u Sołtysów lub ze strony internetowej Gminy Starogard Gd. www.ugstarogard.pl

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania  w wysokości do 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących   z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane w 2020 roku.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej w miejsce wskazane przez Gminę.

Opublikowano: 08 listopada 2019 11:55

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Deklaracja udziału w programie : „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” [16.29 KB]

Wyświetleń: 1221

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl