Uchwały antysmogowe

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia, że zapewnia udział społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał Sejmiku Województwa Pomorskiego:

 • w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”)
 • w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej dla Sopotu”)
 • projekt „uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego”
 • projekt „uchwały antysmogowej dla Sopotu”

Uwagi i wnioski można składać w terminieod 24 października do 29 listopada 2019 roku:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu
 • ustnie do protokołu lub
 • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska iRolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania:

 • w Gdańsku dnia 12 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1,
 • w Słupsku dnia 14 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Słupskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Portowa 13,
 • w Kościerzynie dnia 22 listopada 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a.

Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Kontakt:
Anna Skwarska
tel. 58 32 68796
e-mail:a.skwarska@pomorskie.eu

Martyna Romanowska
tel. 58 32 68 664
e-mail:m.romanowska@pomorskie.eu


Siedziba departamentu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk
sekretariat: pok. 100

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe dane kontaktowe to:dros@pomorskie.eu tel. (58) 32 68320 lub (58) 32 68659.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail:iod@pomorskie.eulub tel. 58 32 68518.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO, w związku z art.96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.),
 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
 6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

żródło: https://bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html,

Opublikowano: 25 października 2019 12:17

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 533

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl