Nabór uzupełniający na montaż 2 szt. kotła na biomasę

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z realizacja projektu ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Ogłasza nabór uzupełniający na montaż 2 szt. kotła na biomasę

przeznaczonych do utrzymania budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Starogard Gdański.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie:

1)    Deklaracji udziału w Projekcie,

2)    Oświadczenia–kryteria rekrutacji,

3)    Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE

4)    Oświadczenia i klauzuli dt. przetwarzania danych osobowych.

Wypełnioną Dokumenty należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, Starogard Gdański, pok. 310, w nieprzekraczalnym terminie do 24.10.2019r. w godzinach pracy Urzędu (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu)

Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronach internetowych Gmin: www.ugstarogard.pl.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Tomasz Rogalski – Sekretarz Gminy Starogard Gdański

Opublikowano: 17 października 2019 08:06

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR INT/114/2019 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 14 październik 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru dodatkowych Deklaracji uczestnictwa w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” [261 KB]

Załącznik nr 1: DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE POLEGAJĄCYM NA montażu i instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Starogard Gdański [162 KB]

Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE – KRYTERIA REKRUTACJI montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Starogard Gdański [176.5 KB]

Załącznik nr 3: WZÓR ANKIETA WSTĘPNA DOBORU INSTALACJI OZE [179.5 KB]

Załącznik nr 4: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ BORĄCEJ URZIAŁ W PROJEKCIE „OCHRONA POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII U MIESZKAŃCÓW GMIN STAROGARD GDAŃSKI I BOBOWO” [190 KB]

Wyświetleń: 860

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl