Uprawa maku i konopi włóknistych na rok 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informuję, iż rozpoczęto prace nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku. Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Termin tegorocznych przygotowań do podjęcia Uchwały Sejmikowej w przedmiotowej sprawie jest odpowiedzią na zgłaszane, planowane, całoroczne uprawy konopi włóknistych na terenie województwa pomorskiego w terminie do 31 października 2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na 2020 r. Zgłoszenia może dokonać zainteresowany producent, punkt skupowy jak i urząd gminy/miasta.

Pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni i rejonizacji uprawy maku i konopi włóknistych należy kierować na adres: Fw: W sprawie określenia rejonizacji i powierzchni przeznaczonej... 1 z 2 20.09.2019, 09:04 Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Jednocześnie informuję, iż w dniach 12 listopada - 2 grudnia 2019 r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku, podczas których możliwe będzie dodatkowe zgłoszenie powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych.

W załączeniu pismo przewodnie w niniejszej sprawie oraz informacja, którą mogą Państwo także znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (link poniżej) 

http://bip.pomorskie.eu/m,347,informacja-dotyczaca-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-pomorskiego-w-sprawieokreslenia-ogolnej-powierzchn.html

Opublikowano: 01 października 2019 08:31

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Pismo_ws._planowanej_uprawy_konopi_wloknistych_i_maku [1.53 MB]

Wyświetleń: 451

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl