WFOŚIGW - ogłasza konkurs na wapnowanie gleby

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o naborze wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Wnioski przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 roku w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku ul. Na Stoku 48.

W ramach programu, dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki skierowane jest do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5).

Dofinansowanie udzielane jest, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej w Gdańsku.

Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej udzielane jest nie częściej niż raz na cztery lata.
 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku wprowadziła specjalną cenę na badanie odczynu pH gleb dla potrzeb programu wapnowania i wynosi 8,01 zł (brutto) za badanie 1 próbki. Cena opracowania Zalecanej Dawki Wapna to bez zmian 2,13 zł (brutto) dla 1 próbki.

Wysokość dotacji do zakupu wapna zależy od wielkości gospodarstwa.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nieprzekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nieprzekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się koszty zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 do 31.10.2023.

 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Warszawie.

 

Wnioski z terenu województwa pomorskiego przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 roku w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku ul. Na Stoku 48, 80 – 874 Gdańsk

Wnioski można składać osobiście lub wysłać pocztą.

Próbki przyjmowane są w pokoju nr 318, na III piętrze.

Godziny przyjmowania wniosków:

Poniedziałek – piątek godz. 08:00 – 14:30 (11:00 – 11:20 przerwa)

Kontakt: 503 – 748 – 506, 58 302 – 38 – 15, 58 302 – 54 – 88 wew. 23 i 25

W okolicach Biskupiej Górki prowadzone są prace drogowe, mogą pojawić się trudności komunikacyjne. Mapa dojazdu

 

Załącznik

Rozmiar

Instrukcja wypełniania wniosku

482.41 KB

Wniosek o wsparcie wapnowania gleb

359.21 KB

Oświadczenie o pomocy de minimis

109.21 KB

Informacje dodatkowe przedstawiane przez Wnioskodawcę

92.93 KB

Formularz informacji przedstawianych przez Wnioskodawcę

114.99 KB

 

 

Opublikowano: 13 sierpnia 2019 13:52

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 257

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl