Trzeci nabór uzupełniający dotyczacy montażu odnawialnych źródeł energii

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z realizacja projektu ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Ogłasza nabór uzupełniający na montaż 1 szt. pompy ciepła

przeznaczonej do utrzymania budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Starogard Gdański.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie:

1)    Deklaracji udziału w Projekcie,

2)    Oświadczenia–kryteria rekrutacji,

3)    Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE

4)    Oświadczenia i klauzuli dt. przetwarzania danych osobowych.

Wypełnioną Dokumenty należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, Starogard Gdański, pok. 310, w nieprzekraczalnym terminie do 12.08.2019r. (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu)

Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronach internetowych Gmin: www.ugstarogard.pl.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Magdalena Forc-Cherek – Wójt Gminy Starogard Gdański

Opublikowano: 23 lipca 2019 12:43

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

ogłoszenie o naborze [92.86 KB]

Załącznik nr 1 deklaracja [162 KB]

Załącznik nr 2 oswiadczenie [177 KB]

Załącznik nr 3 ankieta [179.5 KB]

Załącznik nr 4 zgoda na przetwarzanie danych [190 KB]

Zarządzenie wójta w sprawie przyjęcia regulaminu naboru dodatkowych Deklaracji uczestnictwa w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” [261.5 KB]

Wyświetleń: 285

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl