OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 roku

źródło: internet (link otworzy duże zdjęcie)

Starogard Gdański, 19 czerwca 2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI

O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), w związku z przeprowadzonym postępowaniem w ramach ogłoszonego w dniu 22 maja 2019 roku otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 roku i ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie (Zarządzenie Nr OZS/50/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22.05.2019 r.), ogłasza się, co następuję

Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Starogard Gdański w 2019 r. poprzez udzielenie dotacji otrzymują następujący Oferenci:

                                                                                                                             

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania publicznego

Kwota wsparcia

 

1

 

Klub Sportowy BENIAMINEK 03

ul. Kościuszki 34B

83-200 Starogard Gdański

Nieobozowe lato

4 000,00 zł

 

2

 

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Św. Andrzeja Boboli

ul. Wyzwolenia 15

83-115 Swarożyn

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Jantarze

2 500,00 zł

 

3

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Św. Wawrzyńca

ul. Szkolna 2

83-211 Jabłowo

Wypoczynek letni dla dzieci                      i młodzieży szkolnej połączony                    z realizacją programów

o charakterze edukacyjnym

i zdrowotnym

6 500,00 zł

 

4

Parafia Rzymsko-Katolicka

p.w. Św. Barbary

ul. Szkolna 8

83-207 Kokoszkowy

Wypoczynek letni dla dzieci                      i młodzieży szkolnej połączony                    z realizacją programów

o charakterze edukacyjnym

i zdrowotnym

6 000,00 zł

 

5

Ochotnicza Straż Pożarna

w Starogardzie Gdańskim

ul. Lubichowska 1

83-200 Starogard Gdański

Obóz dla dzieci i młodzieży

w miejscowości Skrzynia

34 000,00 zł

 

6

Stowarzyszenie Wspierania

Inicjatyw Oświatowo-

Wychowawczych im. T. Kras

ul. Fabryczna 15

20-301 Lublin

Kolonie dla dzieci i młodzieży

z Gminy Starogard Gdański

25 500,00 zł

 

7

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PROMYK”

ul. Pogodna 8

82-500 Kwidzyn

 Kolonia wypoczynkowo-rekreacyjna „Lato z Promykiem”

17 000,00 zł

RAZEM

95 500,00 zł

 

Marek Kowalski

Zastępca Wójta

Opublikowano: 19 czerwca 2019 14:48

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 294

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl