Debata nad raportem o stanie gminy

http://samorzad.pap.pl (link otworzy duże zdjęcie)

Na najbliższej sesji Rady Gminy Starogard Gdański, która odbędzie się 30 maja 2019 roku  o godz. 11.00, Wójt Gminy Starogard Gdański przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Starogard Gdański, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej  do dnia 29 maja 2019 r.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas  sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy . Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Starogard Gdański do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 29 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, w dniach od poniedziałku do czwartku , w godzinach od 7.30 do 15.15, w piątki w godzinach od 7.30. do 14.15.  w pokoju numer 114 – Biuro Rady Gminy.

Opublikowano: 13 maja 2019 14:26

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Komunikat Przewodniczącego Gminy Starogard Gdański. [14.5 KB]

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie. [12.47 KB]

Wyświetleń: 1284

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl