Rekrutacja do szkół i przedszkoli: Zmiana terminu podania przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarządzenie Nr OZS/37/2019
Wójta Gminy Starogard Gdański

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 506) art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

      § 1. W  załączniku  Nr 1 do Zarządzenia Nr OZS/4/2019 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 stycznia 2019 r w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Starogard Gdański w roku szkolnym 2019/2020 zmienia się datę w punkcie 6 określającą termin podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z 25 kwietnia 2019 roku do godziny 15:00  na 10 maja 2019 roku do godziny 15:00.

§ 2. Wykonanie Zarządzenie powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Starogard Gdański.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2019 r. 

 

Wójt


Magdalena Forc-Cherek 

Opublikowano: 25 kwietnia 2019 12:00

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 170

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl