Azbest 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Starogard Gdański informuje, że do 15 maja 2019r. można składać wnioski o dofinansowanie zadania dotyczącego usuwania materiałów zawierających  azbest i utylizację odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, pochodzącego z nieruchomości, budynków oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zlokalizowanych na terenie gminy Starogard Gdański.

O udzielenie dofinansowania mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi   na terenie Gminy Starogard Gdański, które planują w 2019 roku przystąpić :

–  do wymiany pokrycia dachowego lub elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na działce o charakterze mieszkaniowym oraz nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnika indywidualnego.

Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 80% ogólnych  kosztów, nie więcej jednak niż 10 000,00 zł. Ustalona stawka dofinansowania dotyczy jednego budynku, co nie wyklucza dofinansowania ww. prac dla wielu budynków jednego właściciela.

Mieszkańcy  Gminy Starogard Gdański zainteresowani usunięciem wyrobów zawierających azbest ze swoich posesji powinni złożyć kompletny wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Gminy Starogard Gdański przy ul. Sikorskiego  9 – w Biurze Podawczym (parter) w nieprzekraczalnym terminie do 15maja 2019 r. 

Formularz wniosku dostępny jest:

- w Wydziale Gospodarki Komunalnej- pokój nr. 322

- na stronie internetowej Urzędu Gminy, link do strony 

Opublikowano: 17 kwietnia 2019 14:36

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 680

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl