KOMUNIKAT W SPRAWIE ZDUBLOWANYCH WPISÓW W CEIDG

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Przedsiębiorcy!

Przypominamy Państwu, że zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,  jeśli przedsiębiorca posiada w CEIDG wiele wpisów, w terminie do 30 kwietnia 2019 r. powinien :

  • Jeżeli nadal prowadzi działalność gospodarczą -wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go (uzupełnić wybrany wpis o wymagane dane ewidencyjne i informacyjne), a drugi wpis wykreślić, składając wniosek CEIDG-3 (służy on do wykreślenia zdublowanego wpisu).
  •  Jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i wpisy są już nieaktualne- złożyć wnioski o ich wykreślenie. Można wskazać datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako ostatni dzień jej wykonywania. Data ta może być również datą przeszłą, nawet sprzed kilku lat.

Po upływie tego terminu wpisy, które nie zawierają wymaganych danych zostaną wykreślone z CEIDG.

Wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy jest sytuacją nieprawidłową. Wpływa negatywnie na przejrzystość obrotu gospodarczego i może generować nieoczekiwane problemy, zwłaszcza przy zawieraniu umów z kontrahentami, którzy mogą mieć problem z ustaleniem, który wpis jest prawidłowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane we wpisach nie pokrywają się, np. podane są różne adresy czy kody PKD działalności.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zachęca przedsiębiorców do uporządkowania wpisów. Mogą tego dokonać, składając wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju.

Opublikowano: 27 lutego 2019 11:51

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 285

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl