Aktywne sołectwo pomorskie 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

 W ramach ogłoszonego przez Marszałka Województwa konkursu na „Aktywne sołectwo pomorskie” wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie województwa mogą złożyć 1 wniosek o dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł.

Wójt Gminy postanowił wybrać sołectwo do udziału w konkursie w drodze losowania (spośród 27 sołectw naszej gminy). W losowaniu uczestniczyć będą wyłącznie miejscowości, które złożą zgłoszenia i spełniają warunki postawione przez Marszałka Województwa w zasadach konkursu.

W związku z tym zapraszam do złożenia zgłoszenia Pana/Pani miejscowości.

Zgłoszenia (treść w załączniku), przyjmować będziemy w Urzędzie Gminy Starogard Gdański – Biuro podawcze do dnia 20.02.2019r. Nie przyjmujemy zgłoszeń złożonych pocztą, termin składania zgłoszeń upływa o godz. 15.30.

 

Dnia 20.02.2019r (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Starogard Gdański odbędzie się posiedzenie komisji losującej. W skład komisji wchodzą sołtysi, którzy zgłosili się dobrowolnie do jej prac:

- Sołtys Barchnów – Lucyna Mania,

- Sołtys Jabłowa – Grażyna Biodrowska,

- Sołtys Ciecholew – Renata Krawczyk.

 

Jeżeli Pani/Pan znajdą czas i wolę, by uczestniczyć w losowaniu wsi, która zostanie zgłoszona do konkursu przez Gminę Starogard Gdański, serdecznie zapraszamy na posiedzenie komisji (posiedzenie komisji obędzie się dnia 20.02.2019r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Starogard Gd.).

Wyłączone z uczestnictwa w konkursie są projekty, który uzyskały dofinasowanie w latach ubiegłych.

Zapraszam do złożenia zgłoszenia sołectwa.

Opublikowano: 19 lutego 2019 07:45

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Załącznik do uchwały nr 29/14/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. - Zasady aplikowania [149.5 KB]

ZGŁOSZENIE „Aktywne Sołectwo Pomorskie” [13.89 KB]

Wyświetleń: 554

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl