Kwalifikacje wojskowe 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Starogard Gdański informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. termin stawiennictwa osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy ponad trzy miesiące na obszarze Gminy Starogard Gdański został określony:

                                                                              w dniach: 15, 18 oraz 19 marca 2019 r.

Osoby wezwane mają obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską w Starogardzie Gdańskim, której siedziba znajduje się w pomieszczeniach Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Mickiewicza 9 w godzinach od 08:00 do 14:00.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku?

 • mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998 – 1999:
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
   i złożyły one wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 • kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria,
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
• dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie  dwunastu miesięcy przed dniem stawiennictwa);
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
• dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się  do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Osoby, które stawały już  do kwalifikacji wojskowej  i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).

Informacji udziela inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych- Magdalena Went,

telefonicznie: 58 562-50-67 wew. 209 lub w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (p. 209).

Opublikowano: 18 stycznia 2019 08:47

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. [477.69 KB]

Wyświetleń: 2047

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl