Drugi nabór uzupełniający dotyczący montażu odnawialnych źródeł energii

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Gmina Starogard Gdański informuje, że w związku z realizacja projektu ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii.

Ogłasza nabór uzupełniający na montażu następujących odnawialnych źródeł energii:

  • Kolektor słoneczny ze zbiornikiem 200l –1 szt.

 

  • Piece na biomasę (pellety) – 1 szt.

 

przeznaczonych do utrzymania budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Starogard Gdański.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie:

1)    Deklaracji udziału w Projekcie,

2)    Oświadczenia–kryteria rekrutacji,

3)    Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE

4)    Oświadczenia i klauzuli dt. przetwarzania danych osobowych.

loga.jpg

Wypełnioną Dokumenty należy złożyć:

w Urzędzie Gminy Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, Starogard Gdański, pok. 322, w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2019r. (osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu)

Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronach internetowych Gmin: www.ugstarogard.pl.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie

Magdalena Forc-Cherek – Wójt Gminy Starogard Gdański

Opublikowano: 08 stycznia 2019 10:51

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR RGM/2/2019 WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru dodatkowych Deklaracji uczestnictwa w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Starogard Gdański i Bobowo” [39.04 KB]

Zał. 1 deklaracja [162 KB]

Zał. 2 oświadczenie [178.5 KB]

Zał. 3 ankieta [186.5 KB]

Zał. 4 zgoda na przetwarzanie danych osobowych [190 KB]

Wyświetleń: 388

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl