Protokół z dnia 06 grudnia 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Protokół

z dnia 06 grudnia 2018 roku

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie

projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

 

1.  Wójt Gminy Starogard Gdański w dniu 28 listopada 2018 roku ogłosił konsultacje społeczne w sprawie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

2.  Do przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Starogard Gdański wyznaczył Wydział Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Gminy Starogard Gdański.

3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w okresie od dnia 28 listopada 2018 r. do dnia 05 grudnia 2018r.

4.  Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie gminy Starogard Gdański lub działających na rzecz jej mieszkańców.

5. Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag w ramach prowadzonych konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zostały umieszczone na stronie internetowej gminy www.ugstarogard.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy www.bip.starogardgd.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Starogard Gd. w dniu 28 listopada 2018 r.

6. Zainteresowane podmioty miały możliwość zgłoszenia opinii na formularzu uwag w formie elektronicznej na adres: promocja@ugstarogard.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Starogard Gdański (pokój nr 201) w godzinach jego otwarcia.

7. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji zgłoszono jedną uwagę do przedstawionego do konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Zgłoszoną uwagę wprowadzono do projektu.

8. Protokół z przeprowadzonych konsultacji publikuje się na stronie internetowej gminy www.ugstarogrd.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy www.bip.starogardgd.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Starogard Gd.

 

 Wójt Gminy Starogard Gdański

 Magdalena Forc - Cherek

 

Starogard Gdański, 06 grudnia 2018 r.

Opublikowano: 11 grudnia 2018 09:51

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 256

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl