Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gdański dotyczących projektów zmiany statutów sołectw.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Protokół  z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Starogard Gdański dotyczących projektów zmiany statutów sołectw.

 1. Termin przeprowadzenia konsultacji:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr ADM/90/2018 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw Gminy Starogard Gdański: w okresie od dnia 20 sierpnia do 14 września 2018 roku,  przeprowadzono  konsultacje, które polegały na poddaniu pod głosowanie na zebraniach wiejskich projektów uchwał w sprawie zmian statutów sołectw  Gminy Starogard Gdański.

 1. Forma przeprowadzonych konsultacji:

Na stronie internetowej Gminy Starogard Gdański w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Starogard Gdański oraz na tablicach ogłoszeń wszystkich Sołectw Gminy Starogard Gdański zostało umieszczone Zarządzenie Nr ADM/90/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Starogard Gdański w sprawie uchwalenia zmian statutów sołectw Gminy Starogard Gdański. Treści projektów zmian w statutach sołectw Gminy Starogard Gdański zostały udostępnione: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Starogard Gdański www.starogardgd.ug.pl, wyłożone w Urzędzie Gminy Starogard Gdański (pokój Nr 201) w dniach i godzinach urzędowania.

       3. Wyniki konsultacji:

 

 • 1.      Na zebraniu wiejskim w dniu 05 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto  jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Barchnowy.
 • 2.      Na zebraniu wiejskim w dniu 06 września 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Brzeźno Wielkie.
 • 3.      Na zebraniu wiejskim w dniu 05 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Ciecholewy.
 • 4.      Na Zebraniu Wiejskim w dniu 04 września 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Dąbrówka.
 • 5.      Na zebraniu wiejskim w dniu 07 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Janin.
 • 6.      Na Zebraniu Wiejskim w dniu 30 sierpnia 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Janowo.
 • 7.      Na zebraniu wiejskim w dniu 05 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Jabłowo.
 • 8.      Na Zebraniu Wiejskim w dniu 05 września 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie  projekt zmiany statutu sołectwa Klonówka.
 • 9.      Na zebraniu wiejskim w dniu 12 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Kokoszkowy.
 • 10.  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 31 sierpnia 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Kolincz.
 • 11.  Na zebraniu wiejskim w dniu 27 sierpnia 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Koteże.
 • 12.  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 03 września 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Krąg.
 • 13.  Na zebraniu wiejskim w dniu 07 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Linowiec.
 • 14.  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 14 września 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Lipinki Szlacheckie.
 • 15.  Na zebraniu wiejskim w dniu 14 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Nowa Wieś Rzeczna.
 • 16.  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 20 sierpnia 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Okole.
 • 17.  Na zebraniu wiejskim w dniu 21 sierpnia 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto większością głosów projekt zmiany statutu sołectwa Owidz.
 • 18.  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 28 sierpnia 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Rokocin.
 • 19.  Na zebraniu wiejskim w dniu 13 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Rywałd.
 • 20.  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 24 sierpnia 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Siwiałka.
 • 21.  Na zebraniu wiejskim w dniu 12 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Sucumin.
 • 22.  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 06 września 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Sumin.
 • 23.  Na zebraniu wiejskim w dniu 07 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Stary Las.
 • 24.  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 10 września 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Szpęgawsk.
 • 25.  Na zebraniu wiejskim w dniu 30 sierpnia 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto projekt jednogłośnie zmiany statutu sołectwa Trzcińsk.
 • 26.  Na Zebraniu Wiejskim w dniu 29 sierpnia 2018 roku, przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Zduny.
 • 27.  Na zebraniu wiejskim w dniu 10 września 2018 roku,  przegłosowano i przyjęto jednogłośnie projekt zmiany statutu sołectwa Żabno.
 • Niniejszy protokół zostanie umieszczony na stronie internetowej Gminy Starogard Gdański www. starogardgd.ug.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Starogard Gdański.

                                                                                                              Wójt

                                                                                                       Stanisław Połom   

Opublikowano: 24 września 2018 10:52

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 703

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl