INFORMACJA O WYKONYWANYCH I PLANOWANYCH ROBOTACH- DROGA 222

Roboty brukarskie na odcinku C (link otworzy duże zdjęcie)

Gmina Pruszcz Gdański – odcinek A i E

Obecnie trwające roboty – odcinek A:

- Branża sanitarna:  kanalizacja deszczowa w rejonie projektowanego ronda w km 0+124

- Branża drogowa: nasyp pod ścieżkę rowerową (w zakresie wykonania minimalnego przykrycia wodociągu) w km 0+250 – 0+420 P

Planowane roboty –odcinek A (na kolejny miesiąc

- Branża telekomunikacyjna: przebudowa sieci i usuwanie kolizji w km 0+005 – 0+795 L i P , 1+637 – 1+810 P

- Branża drogowa: nasyp pod ścieżkę rowerową (w zakresie minimalnego przykrycia wodociągu) w km 0+250 – 0+420 P

- Branża sanitarna:  zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanego ronda w km 0+124; osadniki wirowe w km 0+310;  przebudowa wodociągu w km 1+470 – 1+970 P

- Branża sanitarna (gaz) : przebudowa (usunięcie kolizji) na odcinkach 0+065 – 0+160 , 0+270 – 0+340 P, 0+730 – 0+800 P, 1+600 – 1+630 L

 

Planowane roboty –odcinek E :

- branża drogowa – wycinka drzew , usuwanie karpin

 

 

Gmina Trąbki Wielkie –odcinek C i część odcinka B od 3+000 do 6+596

Obecnie trwające roboty – odcinek B

- branża drogowa: wycinka drzew i usuwanie karpin

 

Obecnie trwające roboty –  odcinek C Gołębiewo Wielkie.  km 0+000 – 0 +620 ( ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną )

- branża drogowa: roboty brukarskie( układanie koski kamiennej na zatokach autobusowych), przygotowania do układania warstw w technologii MCE

 

Planowane roboty –odcinek B (na kolejny miesiąc

 

- branża drogowa – wycinka drzew , usuwanie karpin

- branża kanalizacyjna/odwodnieniowa:  2+000 – 2+400 L,

 

 

Gmina Starogard Gdański – odcinek D

-  Obecnie trwające roboty – odcinek D

- km. od.3+400 – 3+800 strona lewa -wykonywane są roboty związane z wymianą gruntu pod projektowany układ drogowy (zajęty lewy pas drogi na odcinku 400mb - ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną)

- prawa strona,  km 11+710 -12+130 m. Kokoszkowy – trwają prace związane z osuszaniem gruntu ( wzmocnienie podłoża spoiwem C0,4/0,5)

Planowane roboty:

- planuje się wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem stabilizacji C3/4  – prawa strona,  km 11+710 -12+130 m. Kokoszkowy - ( ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną )

Opublikowano: 23 listopada 2017 13:06

Kategoria: Komunikaty

Zdjęcia:

Wyświetleń: 728

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl