Z kart historii Brzeźna Wielkiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Brzeźno Wielkie, leżące na terenie Gminy Starogard Gdański zwyciężyło w konkursie „Piękna wieś 2015” na szczeblu wojewódzkim, o czym pisaliśmy już wczoraj. Dziś przytaczamy krótką historię miejscowości.

Znaleziska archeologiczne wykazują, że Brzeźno należy do najstarszych osiedli rolniczych ziemi starogardzkiej. Jego początki przypadają na około 200 lat p.n.e. Na ciągłość osadniczą wskazują groby skrzynkowe ( 700 – 400 lat p.n.e.) oraz grodzisko  położone nad rzeką Wierzycą, a będące reliktem po wczesnośredniowiecznej ( VII – XI w.), słowiańskiej budowli obronnej. Pierwsze wzmianki pisane pochodzą z XIII w., Krzyżacy wyprawiwszy się w 1248 roku w pobliżu Starogardu, zniszczyli m.in. Brzeźno. W 1295 roku część wsi należała do Klasztoru Cystersów w Gdańsku – Oliwie. W pierwszej połowie XIV w.  – za Krzyżaków – miejscowość wchodziła w skład komturstwa w Gniewie.

Z historią przełomu XV i XVI w. łączą się nierozerwalnie nazwiska dwóch braci Maternów : Grzegorza (zm. w  1502 r.) i Szymona (zm. w 1516 r.). Obydwaj byli ubogimi mieszczanami gdańskimi, którzy urażeni w swej ambicji osobistej wypowiedzieli na śmierć i życie wojnę bogatemu mieszczaństwu  Gdańska. Stając kolejno przez 25 lat na czele zbrojnych oddziałów, ukrywali się w wąwozie – stąd jego nazwa Wąwóz Maternów – pod Brzeźnem i w okolicznych lasach i z nich napadali na kupców gdańskich, którzy podróżowali starym szlakiem handlowym Gdańsk – Tczew – Subkowy – Brzeźno – Starogard i dalej na południe Polski.

Podobnie jak całe Kociewie przetrwała panowanie Krzyżaków, potop szwedzki, zabór pruski. Mieszkańcy angażowali się w powstaniach. Brali udział  w strajku szkolnym w 1906 roku. Opierali się germanizacji. Walczyli na frontach I Wojny Światowej. Podobnie jak całe społeczeństwo, owacyjnie witali odzyskanie  niepodległości. Okres międzywojenny to czas spokojnego, ale systematycznego rozwoju wsi.

W historię wsi znacząco wpisuje się datowana na 1900 rok szkoła podstawowa. Od początku powstania funkcjonowała nie tylko jako szkoła, ale także skupiała w sobie aktywność całej społeczności. Pozwalała i do dziś pozwala na zwiększoną aktywność społeczną  i kulturalną mieszkańców.

W 1937 roku działały w Brzeźnie Wlk. dwie piekarnie, trzy sklepy oraz karczma. II Wojna Światowa dla mieszkańców wsi minęła dość szczęśliwie. Nie było aresztowań, ani wysiedleń. Kilku mieszkańców zginęło na froncie. Dopiero pod koniec wojny wieś została zbombardowana przez radzieckie samoloty. Spłonęła wówczas remiza, stodoła i dom wiejski.

Po wyzwoleniu we wrześniu zaczyna swą działalność szkoła. Zawiązuje się Koło Gospodyń Wiejskich (1950). Prawdopodobnie w 1951 roku wieś został zelektryfikowana. W 1952 lub  1953 wieś otrzymała nazwę Brzeźno Wielkie. W 1963 roku wybudowano pawilon handlowy GS, mieszczący również klub rolnika w centrum wsi. W październiku 1983 roku zakończono budowę tak długo oczekiwanej drogi asfaltowej z Rywałdu do Brzeźna. W lutym 1984 roku uruchomiona zostaje komunikacja PPKS na trasie Starogard Gdański - Rywałd - Brzeźno. W 1986 roku Brzeźno zostaje połączone drogą asfaltową również ze Zdunami, a w 1988 roku mieszkańcy budują w czynie społecznym w centrum wsi przystanek autobusowy. W 1994 roku przy dużym zaangażowaniu mieszkańców oddano wodociąg wiejski. W czynie społecznym również wybudowano w latach 1994-1995 „Zieloną Świetlicę”. Mieszkańcy wsi są bardzo aktywni. Uczestniczą w konkursach organizowanych przez Gminę Starogard Gdański, zajmując czołowe lokaty. W 2001 roku oddano do użytku „Przystań” – pomost na stawie w centrum wsi. W 2002 roku wybudowano dla dzieci plac zabaw. Wieś stale się rozwija, przybywają nowe domy i mieszkańcy. 

Opublikowano: 10 września 2015 09:22

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1190

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl