Dyskusja nad Studium za nami

 (link otworzy duże zdjęcie)

Niedawno odbyła się dyskusja publiczna on-line nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Starogard Gd. Z powodu wystąpienia epidemii zachorowań Covid-19 dyskusję wyznaczoną uprzednio na dzień 20.10.2020r. odwołano. Zastąpiono ją dyskusją on-line. To nowe, wprowadzone w tym roku przez ustawodawcę narzędzie.

 

Dyskusja prowadzona była poprzez aplikację Microsoft Teams znaną większości mieszkańców z uwagi na prowadzone w tej aplikacji zajęcia zdalnej nauki. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Urzędu: Pani Wójt, Lucyna Probe – Naczelnik Wydz. Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, z ramienia autorów projektu zmiany studium: Barbara Jaszczuk – Skolimowska ze spółki DOM,  Katarzyna Łukowicz z Biura Planowania Przestrzennego STRUKTURA oraz kilku mieszkańców.

  

Na początku Pani Jaszczuk – Skolimowska przedstawiła prezentację, w której wyjaśniona była procedura powstania projektu zmiany studium, zasady uwzględnienia złożonych wniosków, forma dokumentu oraz części, z których się składa. Następnie mieszkańcy zadawali pytania lub dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat projektu zmiany studium.

  

- Była to pierwsza dyskusja w naszej gminie organizowana on-line i chociaż przebiegała bez zakłóceń technicznych, to jest ona zgoła inna on tradycyjnej dyskusji. Forma taka daje możliwość prowadzenia procedur planistycznych, które z powodu pandemii zostałyby zahamowane – wyjaśnia Lucyna Probe, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

 

  Dziękując wszystkim uczestnikom dyskusji jeszcze raz przypominamy, że ewentualne uwagi do wyłożonego projektu zmiany studium można składać do dnia 1 grudnia 2020r.

Opublikowano: 13 listopada 2020 10:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 314

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl