Z sesji: Raport o stanie gminy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Głównym punktem VIII sesji Rady Gminy Starogard Gdański było przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2018. Następnie Radni przyjęli uchwały dotyczące zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na 2019r., a także m.in. uchwały w sprawie programu wspierania rodziny i sprawiania pogrzebu.

Wójt Gminy Starogard Gdański, Magdalena Forc - Cherek przedstawiła raport o stanie Gminy, który obejmuje rok 2018, a w szczególności realizację gminnych programów i strategii. 
- To pierwszy taki raport. Do jego stworzenia zobowiązały nas zmiany w przepisach ustawy 
o samorządzie gminnym. Dokument zawiera najważniejsze informacje o funkcjonowaniu gminy w 2018 roku, w tym w takich obszarach jak: finanse, ochrona zdrowia, gospodarka mieszkaniowa i komunalna oraz szeroko pojęta oświata. Raport, w mojej ocenie, daje w zasadzie pełen obraz naszego samorządu i jego aktualną kondycję finansową oraz inwestycyjną – powiedziała M. Forc-Cherek.
Rada Gminy rozpatrzy raport podczas sesji absolutoryjnej 27 czerwca 2019r. 
- Pani wójt skrupulatnie, przy pomocy ciekawej prezentacji przedstawiła nam raport. Podczas sesji absolutoryjnej przeprowadzona zostanie debata nad raportem, w której oprócz radnych będą mogli wziąć udział zgłoszeni wcześniej mieszkańcy. Po zakończeniu debaty rada zagłosuje nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, a następnie absolutorium - powiedziała Marzena Gornowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Starogard Gdański.
Kolejnym punktem sesji było zaakceptowanie niezbędnych zmiany w budżecie na 2019r.
Przegłosowano także dwie uchwały realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pierwsza w sprawie pochówku osób, którym nie ma kto przeprowadzić pogrzebu.
- Sprawienie pogrzebu odbywa się zgodnie z wyznaniem zmarłego lub w sposób świecki, jeżeli niemożliwe jest ustalenie wyznania. Łączny koszt uroczystości nie może być wyższy od kwoty zasiłku pogrzebowego. Wydatki pokrywane są ze środków budżetu Gminy - czytamy w uchwale. 
Druga natomiast dotyczy programu wspierania rodziny w Gminie Starogard Gdański na lata 2019-2021.
- Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 jest utworzenie spójnego, scentralizowanego systemu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Wszelkie działania służb i instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny powinny być zintegrowane i uwzględniać prawo do zachowania tożsamości dziecka i jego prawa do utrzymania kontaktów z rodzicami. Realizowane w ramach Programu zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale również na całej rodzinie, jako podstawowej komórce społecznej, również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczej - czytamy w programie wspierania rodziny. 
Tradycyjnie Radni zajęli się też gospodarką mieniem. Podjęto decyzję w sprawie przekazania Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Jabłowie odcinków gminnych dróg i sieci wodociągowych.

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 03 czerwca 2019 11:06

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 325

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl