Narada sołtysów: Wybory na koniec marca

 (link otworzy duże zdjęcie)

Głównym tematem narady sołtysów były zbliżające się wybory sołeckie, które zaplanowano na niedzielę 31 marca br. Zebranym przedstawiono również informacje dotyczące naboru wniosków do Programu Odnowy Wsi i działania w zakresie gospodarki odpadami. Podczas narady omówiono kalendarz wyborczy, w celu wyłonienia sołtysów oraz zaprezentowano poszczególne lokale wyborcze, w których będzie można oddawać głosy. - Przed nami wybory sołtysów kadencji 2019 – 2023. Do 1 marca 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia kandydatów na tę funkcję. Stosowny dokument poparty przynajmniej 15 podpisami można składać w Urzędzie Gminy Starogard Gdański w pokój 209 – poinformował Marek Kowalski, Zastępca Wójta Gminy Starogard Gd. Karolina Szambowska p.o. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy zapoznała sołtysów z zasadami Gminnego Programu Odnowy Wsi na 2019 roku. - Wnioski można składać do 28 lutego br., w Urzędzie Gminy. Kwota która przypada na daną miejscowość to 3800,00zł. Osobą do kontaktu, jak co roku jest Bartłomiej Sadowski inspektor ds. środków zewnętrznych. Bardzo proszę o terminowe dostarczenie dokumentów – zaapelowała K. Szambowska. Wójt Magdalena Forc-Cherek omówiła bieżące działania Związku Gmin Wierzyca w zakresie gospodarki odpadami oraz plany samorządu związane z funkcjonowaniem systemu odbioru śmieci w 2020 r. Zapoznała sołtysów również ze zmianami organizacyjnymi, które rozpoczęły się w Urzędzie Gminy Starogard Gd. Nastąpi likwidacja Wydziału Rozwoju Gminy, a Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji zostanie przekształcony w dwa nowe, a mianowicie Gospodarki Komunalnej oraz Inwestycyjno-Techniczny. Powstał również nowy Regulamin organizacyjny urzędu. Poruszono również problem bieżącego utrzymania gruntowych dróg gminnych, co jest niezwykle istotne w związku z degradacją nawierzchni, która następuje po zimie. Z zasadami zakupu i wykorzystania kruszyw do utwardzania ciągów komunikacyjnych zapoznał zebranych Tomasz Sabiniarz, inspektor ds. komunalnych. Jerzy Mielewczyk, sołtys Sucumina, zwrócił uwagę na słabe oświetlenie przejścia dla pieszych przez Drogę Krajową 22. Krzysztof Eggert, sołtys Siwiałki zaapelował o uszczelnienie systemu odbioru odpadów i kontrolę stosownych umów zawieranych przez odbiorców indywidualnych. Sołtysi poprosili także o interwencję w sprawie śmieci zalegających przy drogach powiatowych.

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 08 lutego 2019 17:32

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 690

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl