Z sesji: Program osłonowy w trosce o najmłodszych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas V sesji Rady Gminy Starogard Gdański radni przyjęli uchwały dotyczące zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej na 2019 r. oraz rządowego programu osłonowego w sprawie dożywiania dzieci. Przyjęto także uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika w Lesie Szpęgawskim i zatwierdzono plany prac poszczególnych komisji stałych RG.
Jako pierwsze zaakceptowano konieczne zmiany w budżecie na 2019r., dzięki którym wygospodarowano środki m.in. na zadanie dotyczące wzniesienia pomnika upamiętniającego miejsce zbrodni niemieckiej w Lesie Szpęgawskim. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie budowy powyższego pomnika na cmentarzu cywilnym ofiar wojny.
Jednym z punktów było również przyjęcie wieloletniego programu osłonowego Gminy Starogard Gdański „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Podmiotami realizującymi powyższy program są placówki oświatowe z terenu naszej Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
- Celem programu jest pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych 
i umożliwienie im życia w godziwych warunkach. Program ma zminimalizować ilość niedożywionych dzieci i młodzieży poprzez wydawanie posiłków w szkołach - wyjaśnił Włodzimierz Bieliński Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych.
W trakcie sesji zatwierdzono plany pracy na 2019 rok poszczególnych komisji stałych tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Gospodarki Gminy i Budżetu oraz Komisji Samorządu i Spraw Społecznych.
Tradycyjnie Radni zajęli się też gospodarką mieniem. Podjęto decyzję w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rokocinie 
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. Zajęto się również nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych tj. wbudowanej zatoki postojowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suminie i ztermomodernizowanego budynku oddziału przedszkolnego w Szpęgawsku.

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 07 lutego 2019 14:11

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 368

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom.pl