Gmina z budżetem na nowy rok

 (link otworzy duże zdjęcie)

Radni Rady Gminy Starogard Gdański, przy jednym głosie wstrzymującym, przyjęli budżet na 2019 rok. Zgodnie z jego zapisami samorząd wyda w przyszłym roku ponad 90 mln złotych.

- Radni szczegółowo zapoznali się z planami wydatków i dochodów. Tam, gdzie pojawiały się wątpliwości wyjaśnień udzielała Skarbnik Gminy Elżbieta Sadowska, bądź naczelnicy wydziałów odpowiedzialni za poszczególne zadania. To był pierwszy budżet analizowany przez nową Radę i uważam, że prace przebiegały w sposób, w jaki można było sobie tego życzyć – powiedziała Marzena Gornowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Starogard Gd.
Wśród najważniejszych inwestycji, które wykonane będą w 2019 roku wymienić należy dokończenie budowy 30 kilometrów sieci kanalizacyjnej w Rokocinie, Suminie, Dąbrówce i Nowej Wsi Rzecznej. Zadanie rozpoczęto realizować roku bieżącym. Zaplanowana została także budowa ul. Spółdzielczej w Kokoszkowach. Powstanie też infrastruktura turystyczna w ramach projektu „Kajakiem przez Pomorze”. To oczywiście tylko przykłady inwestycji.
- Bardzo dziękuje radnym za uchwalenie budżetu, ale również za pracę nad jego projektem. Dyskusje, które się toczyły były merytoryczne i prowadziły do wspólnych wniosków. To dobrze wróży na przyszłość. Przed nami rok pełen wyzwań, ale jestem przekonana, że wspólnie zrealizujemy założenia budżetowe – stwierdziła Magdalena Forc-Cherek, Wójt Gminy Starogard Gd.

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 20 grudnia 2018 12:58

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 547

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl