Z sesji: Radni wybrali swoje władze

 (link otworzy duże zdjęcie)

W Grodzisku Owidz odbyły się dwie sesje nowo wybranej Rady Gminy Starogard Gdański, kadencji 2018-2023. Podczas pierwszej sesji, którą polecił zwołać Komisarz Wyborczy, wybrano Prezydium Rady Gminy, zaprzysiężono Panią Wójt, a także złożono stosowne ślubowania. Po krótkiej przerwie na drugim posiedzeniu, powołano komisje stałe oraz wybrano ich przewodniczących.

Inauguracyjną sesję rozpoczął radny senior Wacław Wika. Przeprowadził ślubowanie oraz procedurę wyboru Przewodniczącego Rady. W głosowaniu niejawnym na Przewodniczącą Rady Gminy Starogard Gdański wybrano Marzenę Gornowicz, natomiast Wiceprzewodniczącym został Krzysztof Tuski. Po ogłoszeniu wyników sesję dalej kontynuowała już nowo wybrana Przewodnicząca. 

- Bardzo dziękuję za zaufanie i powierzenie mi tej niezwykle odpowiedzialnej funkcji. Liczę na bardzo dobrą współpracę z radnymi i zespołem pracowników Urzędu. Zależy mi na tym, aby wypracowywać wspólne stanowiska w sprawie uchwał podczas prac komisji. Wierzę, że będziemy razem działać dla dobra naszych mieszkańców - powiedziała Marzena Gornowicz.

Ostatnim punktem inauguracyjnej sesji było ślubowanie Pani Wójt, Magdaleny Forc - Cherek.

- Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu,

a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg - ślubowała Magdalena Forc - Cherek.

Po przerwie podczas drugiej sesji podjęto uchwały w sprawie powołania czterech komisji stałych oraz wyboru ich przewodniczących. Są to: Komisja Rewizyjna z Przewodniczącym Wacławem Wiką, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z Przewodniczącą Grażyną Biodrowską, Komisja Gospodarki Gminy i Budżetu z Przewodniczącym Markiem Brejzą oraz Komisja Samorządu i Spraw Społecznych z Przewodniczącym Zenonem Michną.

- Mamy za sobą dwie pierwsze sesje nowej Rady Gminy. Radnym życzę wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz z naszej wspólnej pracy na rzecz społeczności Gminy Starogard Gdański – podsumowała Wójt Magdalena Forc-Cherek.

 

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 21 listopada 2018 15:06

Kategoria: Aktualności

I Sesja Rady Gminy

Wyświetleń: 528

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl