Z sesji: Awanse nauczycielskie wręczone

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Starogard Gdański, wręczono akty awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Przyjęto uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w Lipinkach Szlacheckich, a także uchwałę w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański.

Tradycyjnie na koniec wakacji Stanisław Połom, Wójt Gminy  Starogard Gdański wręczył akty awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

- W tym roku pięć naszych nauczycielek z różnych placówek, pomyślnie zaliczyło lipcowy egzamin i podniosło swoje kwalifikacje zawodowe. Panie były bardzo dobrze przygotowane i z dumą mogły odebrać akt mianowania z rąk wójta – powiedział Włodzimierz Bieliński, Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Starogard Gdański.

Nauczycielami mianowanymi zostały : Małgorzata Kowalewska (ZKiW Rywałd), Agnieszka Wróbel (ZKiW Rywałd), Małgorzata Stoppa (PSP Sumin), Michalina Hinca (PSP Sumin), Anna Kuchta (PSP Kokoszkowy).

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Starogard Gdański.

- Obecnie obowiązujące Studium, uchwalone zostało w 2015 r., a od tego czasu zaistniały warunki wymagające wprowadzenia zmian. Decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego zatwierdzono dokumentację geologiczną złoża pisaku w miejscowości Barchnowy, co należało wprowadzić do studium. Do Urzędu wpłynęły również liczne wnioski o  zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na inne cele. Uwzględnienie tych terenów przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy. Po 2015 roku uchwalono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla całych obrębów geodezyjnych: Okole i Stary Las, a dodatkowo trwa realizacja planów dla obrębów Krąg, Janowo i Linowiec. Plany te uwzględniają nie tylko obszary przewidziane w studium do zabudowy, ale również tereny zainwestowane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, co nie zawsze jest zgodne z rysunkiem obowiązującego studium. W związku z tym, zmiana uwzględni przeznaczenie terenów zgodnie z obowiązującymi planami miejscowymi  - wyjaśniła Lucyna Probe, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

Ponadto przegłosowano uchwałę w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lipinki Szlacheckie. Sprzedaży działki nr 18/1 dokonano w celu poprawy warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.

Na sesji zatwierdzono również utworzenie na obszarze Gminy Starogard Gdański, odrębnych obwodów głosowania.

- Dla przeprowadzenia wyborów do Rady  Gminy Starogard Gdański, Rady Powiatu Starogardzkiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Starogard Gdański zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. tworzy się na obszarze gminy Starogard Gdański odrębne obwody głosowania: obwód Nr 19 dla uprawnionych wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, ul. Kasztanowa 23 oraz obwód nr 20 dla uprawnionych wyborców przebywających w Centrum Rehabilitacyjno – Leczniczym Medpharma w Nowej Wsi Rzecznej z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Centrum Rehabilitacyjno – Leczniczym Medpharma w Nowej Wsi Rzecznej, ul. Leśna 1A - czytamy w uchwale.

                       

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 03 września 2018 14:29

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 911

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl