Z sesji: Uchwalono okręgi wyborcze

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na ostatniej sesji Rady Gminy Starogard Gdański  radni zatwierdzili większością głosów uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze. Uchwalili zmiany siedziby komisji obwodowych, a także przegłosowali nadanie nazwy boisku sportowemu w Rywałdzie.

Główną sprawą podjętą na sesji było uchwalenie podziału Gminy Starogard Gdański na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Rada przyjęła uchwałę niejednogłośnie. Przy trzynastu obecnych radnych, dziewięciu było za przyjęciem uchwały, natomiast czterech przeciw.

- Podstawą do nowego podziału Gminy na okręgi wyborcze jest postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku, który zakwestionował wcześniejszy podział w następującym zakresie:

1.połączenie w granicach okręgu wyborczego sołectw Szpęgawsk i Zduny, które co do zasady mogą samodzielnie tworzyć jednomandatowe okręgi wyborcze,

2.połączenie w granicach okręgu sołectwa Linowiec z częścią sołectwa Kokoszkowy,

3.połączenie w granicach okręgu wyborczego sołectw Sucumin i Sumin, które co do zasady mogą samodzielnie tworzyć jednomandatowe okręgi wyborcze - czytamy w uzasadnieniu do podjętej uchwały.

Postanowiono również dokonać zmian w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

- Dla obwodu głosowania nr 1 wyznacza się siedzibę w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce, ul. Hermanowska 4. Dla obwodu głosowania nr 15 wyznacza się siedzibę w Publicznej Szkole Podstawowej w Rokocinie, ul. Parkowa 2. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych – czytamy w uchwale.

Podczas sesji zgodnie podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu. Boisku w Rywałdzie nadano nazwę: Boisko sportowe im. Tadeusza Rajkowskiego.

Tadeusz Rajkowski był sołtysem, wieloletnim działaczem społecznym w Rywałdzie, a także wielkim miłośnikiem piłki nożnej i sportu. Dzięki jego determinacji i uporowi doszło do inwestycji, w konsekwencji której, powstało boisko sportowe w obecnym kształcie – czytamy w uzasadnieniu przedstawionym przez Sołectwo Rywałd.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zgody na odpłatne nabycie, nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Okole. W celu poprawy infrastruktury drogowej i uregulowania stanu prawnego istniejącej drogi, Gmina zamierza nabyć działkę, która obecnie jest własnością Gminnego Związku Rolników, Kółek  i Organizacji Rolniczych w Starogardzie Gdańskim.

W wolnych wnioskach poruszono sprawę uchwalonego wcześniej, podpisania umowy partnerskiej z Terembovlią. Dwoje radnych wyraziło swoje niezadowolenie, w związku z historią miasta.

- Mam nadzieję ,że przyjdzie taki czas na Ukrainie, że będą musieli burzyć pomniki osób które źle zapisały się w historii. Umowa partnerska została podpisana z ludźmi, którzy patrzą na Europę przez pryzmat pozytywnej przyszłości. Oni chcą z nami współpracować, czerpać wzorce i taka była idea zawarcia porozumienia - wyjaśnił Jacek Olszewski, Przewodniczący Rady Gminy Starogard Gdański.

                 

Joanna Lempkowska

Opublikowano: 18 maja 2018 14:13

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1144

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl