Z sesji: Obwody wyborcze ustalone

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podczas XLVII sesji Rady Gminy Starogard Gdański  jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie podziału na stałe obwody głosowania. Zatwierdzono Plan Odnowy Wsi dla Szpęgawska i uchwalono podpisanie listu intencyjnego na rzecz Dzieła Hospicyjnego.

Radni przyjęli niezbędne zmiany do budżetu Gminy na 2018r., dzięki którym m.in. zwiększono wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin, na modernizację i utrzymanie dróg wewnętrznych oraz na budowę altanki na terenie rekreacyjnym w Kolinczu.

Bardzo istotną sprawą poruszoną na sesji było uchwalenie podziału Gminy Starogard Gdański na stałe obwody głosowania. Ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- Rada przyjęła uchwałę o obwodach głosowania. Postanowiono utrzymać dotychczasowy podział, dokonując jedynie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Klonówce. Zamiast świetlicy wiejskiej wybrano budynek remizy OSP. Zmiana wynika z konieczności dostosowania lokalu do potrzeb niepełnosprawnych wyborców – powiedział Marek Kowalski, Sekretarz Gminy.

Na sesji podjęto również uchwałę w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy z Medpharma Zakładem Opieki Zdrowotnej S.A. w Starogardzie Gdańskim na rzecz Dzieła Hospicyjnego.

- Strony wyrażają wolę współpracy w ramach:

- prowadzenia akcji promocyjnych i edukacyjnych propagujących Dzieło Hospicyjne w  Starogardzie Gdańskim,

-  budowania spójnego wizerunku w dążeniu do rozwoju Dzieła Hospicyjnego,

-  organizacji szkoleń, warsztatów, konferencji dotyczących opieki paliatywnej i hospicyjnej,

- pozyskiwania wolontariuszy oraz organizowania doskonalenia umiejętności i wiedzy merytorycznej wolontariuszy działających przy hospicjum,

- wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania i organizowania opieki paliatywnej i  hospicyjnej,     

- wspólnej organizacji wybranych imprez oraz pozyskiwania Ambasadorów Dzieła Hospicyjnego w Starogardzie Gdańskim - czytamy w Liście Intencyjnym - Deklaracji Współpracy.

Radni przyjęli również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kokoszkowy.

- Plan zagospodarowania dla obrębu Kokoszkowy uchwalony był w 2013 roku, jednak na przełomie czasu zaszło kilka istotnych zmian. Wprowadzono nowe tereny usługowe i mieszkaniowe, zaakceptowano miejscowy plan dla przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej, sporządzono analizę zagospodarowania przestrzennego za lata 2014 - 2017, która potwierdziła duży ruch budowlany i presję inwestycyjną w miejscowości. Wobec powyższego konieczne jest przekształcenie planu tak aby uporządkować rozwój wsi - wyjaśniła Lucyna Probe, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich jest ważnym zadaniem, dlatego przegłosowano również uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Szpęgawsk.                  

 Joanna Lempkowska

Opublikowano: 20 kwietnia 2018 11:02

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 492

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl