Wiosenne naprawy dróg gruntowych

 (link otworzy duże zdjęcie)

W roku 2018 Gmina Starogard gdański przeznaczy na bieżące utrzymanie dróg gruntowych więcej środków finansowych niż w latach poprzednich. Podjęto działania w celu zlokalizowania miejsc wymagających natychmiastowej interwencji oraz dokonano zamówień różnego rodzaju kruszyw w celu ulepszenia nawierzchni dróg w gminie. Deklarujemy dalszą aktywną współpracę z sołtysami, radami sołeckimi i mieszkańcami, aby nie dopuścić do nieprzejezdności dróg. 
- W roku 2017 oraz w pierwszych miesiącach 2018 roku niezwykle trudno utrzymać drogi gruntowe w dobrym stanie nawierzchni. Ciągłe opady atmosferyczne ograniczają lub wręcz uniemożliwiają stosowanie równiarek drogowych. Pojawia się mnóstwo awarii związanych z odwodnieniem dróg, spowodowanych nadmiarem wody. Pomimo naszych interwencji ten stan powoduje ogólne niezadowolenie mieszkańców. Na specjalnym, poświęconym temu problemowi spotkaniu z Wójtem podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wydatków na ten cel – powiedziała Maria Michel, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
W związku z planami dotyczącymi zwiększonego finansowania utrzymania dróg prosimy o wyrozumiałość w sytuacjach, gdy aura nie pozwala na interwencje.

Opublikowano: 19 marca 2018 07:51

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 241

Urząd Gminy Starogard Gdański

Realizacja: IDcom-jst.pl